Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Projekty Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce zachytené na videách na youtube

11.05.2017

Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod  Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce pripravil pri príležitosti ukončenia programu 5 propagačných videoklipov4 teasere v slovenskom a anglickom jazyku, ktoré mapujú výsledky programu vo všetkých oblastiach prinášajúcich úžitok občanom Slovenskej republiky.  Videoklipy a teasere sú zverejnené na:
https://www.youtube.com/channel/UC_GJXTdmlFCwBzyMiIqhVsQ/videos?sort=dd&shelf_id=0&view=0  a budú k dispozícii na stránkach programu, úradu vlády, realizátorov projektov, švajčiarskych partnerov, ako  aj médiám.
 
V rámci končiaceho sa programu, ktorý slúžil najmä na znižovanie rozdielov medzi krajinami EÚ, ale aj v rámci našej krajiny v oblasti inovácií, sociálnych služieb, cestovného ruchu, vzdelania, vedy a techniky, sa v Slovenskej republike realizovalo 21 hlavných projektov. Významný  bol aj príspevok poskytnutý na realizáciu 40 malých a spoločných projektov prostredníctvom Blokového grantu, ktoré boli implementované mimovládnymi neziskovými organizáciami. Celková výška príspevku predstavovala  sumu viac ako 60 miliónov EUR, z čoho až 42% smerovalo na východ Slovenska. Účastníci výročného stretnutia skonštatovali, že čerpanie príspevku prekročilo 97% z celkových oprávnených výdavkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu a až 56 indikátorov zo 122 stanovených bolo prekročených,  teda efektívnosť poskytnutých prostriedkov presiahla 100%. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky  na základe finančnej kontroly konštatoval, že z pohľadu účelu projektov naplánované výsledky boli dosiahnutéodchýlky nastali iba smerom nahor, čo je podľa vyjadrení NKÚ SR osobitne pozitívnou črtou programu.
 
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.swiss-contirbution.sk
 
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie v SR
www.eda.admin.ch
 
22243