Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SR

Drieňová 24, 826 03 Bratislava
Telefón: 02/22 12 21 10 Fax: 02/ 43 33 35 72
E-mail: pmusr@antimon.gov.sk
Internetová stránka: http://www.antimon.gov.sk/