Prvé zasadnutie Národnej rady pre produktivitu na Úrade vlády SR

29.10.2019

Ako je na tom Slovensko v produktivite a konkurencieschopnosti v rámci Európskej únie?
Aj tomuto sa bude venovať Národná rada pre produktivitu vo svojej práci.  Jej výsledkom  bude odborná a nezávislá Správa o produktivite a konkurencieschopnosti krajiny, ktorej prípravu odštartovali členovia rady na svojom prvom zasadnutí.

Zasadnutie Národnej rady pre produktivitu sa  uskutočnilo dnes, v utorok 29.10.2019 od 9:00 hodiny v priestoroch Úradu vlády SR. Na prvom zasadnutí rady bola členmi s hlasovacím právom (z Inštitútu finančnej politiky, Inštitútu sociálnej politiky, Centrum pre hospodárske otázky, Inštitútu vzdelávacej politiky, Národnej banky Slovenska, SAV, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Slovenskej bankovej asociácie, Štatistického úradu SR a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) schválená koncepcia prípravy správy, predložená ISA ÚV SR. Správa bude monitorovať a analyzovať historický vývoj a aktuálny stav makroekonomických indikátorov, produktivity a konkurencieschopnosti. Zároveň predloží porovnanie s krajinami s podobnou históriou a na podobnom stupni ekonomického rozvoja, ako aj očakávaný vývoj v krátko až strednodobom horizonte.
 
Marián Áč, predseda Národnej rady pre produktivitu a riaditeľ ISA Úradu vlády SR: „Pokiaľ má byť naša krajina úspešná a konkurencieschopná, musíme vedieť robiť správne rozhodnutia. Tie sú robené na základe faktov a kvalitných údajov. . Už teraz náš analytický útvar ISA pripravuje a zverejňuje analýzy, komentáre a čiastkové výstupy z rôznych oblastí ekonómie.. Komplexná správa musí jasne ukázať, v čom sme dobrí a v čom zaostávame.
 
Údaje bude rada získavať výlučne z oficiálnych zdrojov, a to tak svetových (Svetová banka, Eurostat, OECD, AMECOa pod.), ako aj slovenských (ŠÚ SR). 
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
https://www.vlada.gov.sk//poradne-organy-vlady-slovenskej-republiky/

Prvé zasadnutie Národnej rady pre produktivitu na Úrade vlády SR

Späť na fotogalériu
 

27090