Prvý register transparentnosti na Slovensku: NIKA zverejňuje stretnutia s externými subjektmi

13.05.2022

Bratislava, 12. mája - Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA), ktorá funguje pod Úradom vlády SR, začala ako prvá na Slovensku zverejňovať stretnutia s externými subjektmi. Cieľom tohto opatrenia je posilniť transparentnosť a umožniť verejnú kontrolu. NIKA zverejňuje stretnutia v databáze pod názvom Register transparentnosti na webovej stránke www.planobnovy.sk.

„Transparentnosť je pre tím plánu obnovy kľúčovou hodnotou  a prirodzenou súčasťou práce s verejnými zdrojmi, čoho dôkazom je aj zverejňovanie stretnutí s externými subjektmi na úrovni riaditeľov a generálnej riaditeľky,“ povedala generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková.

Subjektom v rámci tohto registra sa myslí osoba bez ohľadu na jej právne postavenie, ktorej cieľom je získavať informácie a priamo alebo nepriamo pôsobiť na plnenie úloh NIKA pri realizácii plánu obnovy bez ohľadu na to, kde sa takéto činnosti vykonávajú, ako aj na to, aký komunikačný kanál alebo aké komunikačné médium je pritom používané. Subjektom na účely Registra transparentnosti NIKA nie je vykonávateľ a sprostredkovateľ plánu obnovy. Nie sú v ňom preto zaznamenané interné medzirezortné stretnutia, ktorých je prevažná väčšina.

Register transparentnosti NIKA nájdete tu: https://www.planobnovy.sk/o-nas/register-transparentnosti-nika/
29317