Putovná časť Roadshow 2018 Úradu vlády SR sa skončila – začína sa súťažiť!

15.10.2018

V piatok 12. októbra 2018  sa na dvoch stredných školách vo Veľkých Kapušanoch skončila prvá, tzv. putovná časť Roadshow 2018, ktorú pripravil a realizuje Úrad vlády SR pre študentov stredných škôl s cieľom priblížiť mladým ľuďom tematiku podpory eurofondov a inšpirovať ich v príprave konkrétneho projektového zámeru, s ktorým môžu vyhrať zaujímavé ceny tak pre seba, ako aj pre školu, ktorú navštevujú.

Uplynulý týždeň zavítali lektori Úradu vlády SR s prezentáciou o aktuálnom programovom období čerpania eurofondov a informáciami o súťaži do viacerých miest a škôl –v Krupine, Banskej Štiavnici, Banskej Bystrici, Zvolene, Jelšave, Rožňave,  Spišskej Novej Vsi,Krompachoch  a  Veľkých Kapušanoch. Zavŕšila sa tak putovná časť podujatia, počas ktorého lektori navštívili počas dvoch týždňov spolu 20 miest  a 30 stredných škôl na Slovensku. Prezentácií sa zúčastnilo až 900 študentov.

Počas stretnutí sa študenti, ako aj pedagógovia o tematiku eurofondov živo zaujímali. V diskusii zaznievali pozitívne, ale aj kritické analýzy už realizovaných projektov v ich blízkom okolí či regióne, otázky „na telo“, ale aj zaujímavé konkrétne nápady na vlastné projekty.  
 
Práve vypracovanie samostatného súťažného projektového zámeru, ktorý odzrkadlí schopnosti študentov pracovať v tíme s informáciami o eurofondoch a prebiehajúcom programovom období na stránke www.eufondy.sk , ako aj  s informáciami o hlavných potrebách ich školy, obce, mesta či komunity,  je hlavnou úlohou študentov tretích ročníkov stredných škôl.  Každá škola má možnosť vytvoriť maximálne 3 štvorčlenné družstvá, ktoré zašlú svoj projektový  zámer na adresu Úradu vlády SR najneskôr do 31.decembra 2018. 

Projekty bude posudzovať odborná porota zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, Centrálneho koordinačného orgánu Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov, ktorá určí umiestnenie na prvých troch miestach. Súťaží sa o zaujímavé a hodnotné ceny  tak pre školy, ako aj pre študentov,  členov víťazných tímov.

Pre školy :
1.cena -  tovar podľa potrieb školy v hodnote 10.000,- €
2.cena -  tovar podľa potrieb školy v hodnote  8.000,- €
3.cena -  tovar podľa potrieb školy  v hodnote  6.000,- €
 

Každý člen víťazného tímu získa:
1.cena - Smart Tv 4K Ultra
2.cena - notebook  a balík Microsoft Office 2016:
3.cena – tablet.
 
Členom víťazných tímov budú výhry odovzdané osobne počas slávnostného vyhlásenia výsledkov v Bratislave do konca marca budúceho roka. Všetky podstatné informácie sú zverejnené na portáli Eufondy.sk: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/roadshow-2018-dokumenty/ .
 
 
Úrad vlády SR  - odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.eufondy.sk
 
25504