R. FICO: Matica nie je starina z 19. storočia, treba ju, keď sa vytráca mravnosť

03.08.2013

Martin 3. augusta (TASR) – Nikto doteraz nesformuloval zmysel života, poslanie a úlohy slovenského národa lepšie, než je to zapísané v stanovách Matice slovenskej. V príhovore to počas dnešného galaprogramu pri príležitosti celonárodných osláv 150. výročia vzniku Matice slovenskej v Martine povedal premiér Robert Fico.

„Matica vznikla ako spolok demokraticky zdola, aby vytvárala vedomie slovenskej aj slovanskej súdržnosti. Stala sa z nej vedecká inštitúcia, v ktorej sú prvopočiatky vedeckých ústavov dnešnej Slovenskej akadémie vied. V Matici sa tiež zrodilo múzejníctvo v Muzeálnej slovenskej spoločnosti a v Matici sa tiež zrodili základy archívnictva, knihovedy, etnografie, zbierania ľudovej slovesnosti, zvykov a tradícií. V Matici je fundament prvého vedeckého skúmania vlastnej histórie. Matica sa stala základom všetkého vzdelania, ktoré dnes rozvíjame v slobodnom štáte,“ povedal premiér v príhovore.

Ako dodal, Matica nie je nejaká starina z 19. storočia, je užitočná práve v 21. storočí, keď sa zo života vytráca mravnosť myslenia a konania. „Hoci je to inštitúcia nadstranícka, paradoxne sa v jej myšlienkových dielňach zrodil slovenský politický národ, ktorý vedome začal brániť vlastné občianske práva. Nezakrývam, že v konaní Matice sa vyskytovali a vyskytujú aj chyby, veď nikto nie je neomylný. Avšak celostné, 150 rokov trvajúce bytie Matice slovenskej je obdivuhodné. A chcem požiadať predstaviteľov Matice slovenskej, aby svojimi rozdielnymi postojmi nedávali zámienku večným kritikom na ďalšie križiacke výpravy voči národnej ustanovizni,“ doplnil predseda vlády s tým, že práve v dnešných časoch potrebujeme štátotvornosť Matice slovenskej.


Príhovor na Národných matičných slávnostiach v MartineBrífing Národné matičné slávnosti v Martine12249