R. Fico: Štruktúra odborného školstva musí zodpovedať potrebám zamestnávateľov

15.02.2018

„Musíme uvažovať, či netreba scentralizovať riadenie stredného odborného školstva, lebo prax ukazuje, že nožnice medzi potrebami trhu práce a ponukou vzdelávacieho systému sa naďalej dramaticky otvárajú,“ povedal predseda vlády SR Robert Fico na konferencii Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republike.  
 
Štruktúra odborného školstva musí zodpovedať potrebám zamestnávateľov. „Toto je jednoznačne zodpovednosť samosprávnych krajov. Ročne prichádza na trh práce 30-tisíc absolventov stredných škôl, ale 63% z týchto ľudí vôbec nenastupuje na pozície, ktoré študovali,“ povedal premiér a dodal, že firmy pre aktuálny školský rok ponúkli 2300 miest v duálnom systéme odborného vzdelávania, ale obsadených je len polovica. Podľa Roberta Fica je potrebné, aby sa duálne vzdelávanie ešte viac zatraktívnilo pre zamestnávateľov, ale aj pre študentov. „Najnebezpečnejšie je, keď ide o mladého človeka. Akonáhle mladý človek zistí, že nemusí ráno vstavať do práce, tak si na to pomerne rýchlo zvykne, a to je najnebezpečnejší trend, ktorý našej krajine hrozí. Naším cieľom je, aby sa každý absolvent školy v pracovnom živote uplatnil na adekvátnom a slušne zaplatenom pracovnom mieste.“
 
Ako ďalej uviedol predseda vlády, prognózy, ktoré má vláda k dispozícii, ukazujú, že do roku 2022 budú mať najväčší problém zamestnávatelia v strojárstve a automobilovom priemysle. „Každý rok bude na Slovensku chýbať od 2500 do 3500 mechanikov strojov a zariadení, nástrojárov, strojných mechanikov, elektromechanikov a podobných profesií. To sú stredoškolské študijné odbory, v ktorých je aktuálny počet študentov a učňov hlboko pod úrovňou potrieb zamestnávateľov na najbližších 5 až 7 rokov. Samosprávne kraje tvrdohlavo na stredných školách otvárajú iné študijne a učebné odbory, ktorých absolventi si nedokážu nájsť uplatnenie.“
 
Podľa Roberta Fica čím bude viac produkcie na Slovensku s vyššou pridanou hodnotou, tým bude viac lepšie platených pracovných miest a uvítal, že sa vláde podarilo ukotviť do Zákonníka práce zákaz sociálneho dumpingu. „Chceme lepšie pracovné miesta pre občanov. Slovensko na prvom mieste a slovenskí občania, urobme všetko preto.“ Aktuálne stoja pred vládou v oblasti zamestnanosti dve výzvy - zvyšovanie miezd a znižovanie rozdielu medzi dopytom a ponukou na trhu prace. „Problém je v štruktúre, nevieme ponúknuť v praxi, to, čo dnes prax potrebuje. Musíme sa rýchlejšie približovať k priemernej úrovni EÚ. Ak chce niekto postaviť ekonomický úspech tejto krajiny na nízkych mzdách, tak zakladá chudobu. Musíme tlačiť na mzdy,“ povedal predseda vlády a uviedol, že si vie predstaviť minimálnu mzdu aj na úrovni 520 eur.
 

23237