Rada solidarity a rozvoja SR

Rada solidarity a rozvoja (RSR) je platformou pre diskusiu, hľadanie riešení a dohody medzi zástupcami vlády SR a predstaviteľmi sociálnych partnerov, cirkví a odborných inštitúcií pri príprave dôležitých rozhodnutí, ktoré sa týkajú rozvoja celej spoločnosti.

RSR zasadá pod vedením predsedu vlády SR Petra Pellegriniho a ďalšími jej stálymi členmi za vládu sú minister financií financií a podpredseda vlády SR Peter Kažimír a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Na rokovania sú prizývaní podľa potreby a zamerania prerokovávanej problematiky aj ďalší členovia vlády, napr. minister vnútra, ministerka zdravotníctva a pod.Stáli členovia za vládu SR:

Peter Pellegrini    predseda vlády
Peter Kažimír       minister financií a podpredseda vlády SR
Ján Richter           minister práce, sociálnych vecí a rodiny

- - -

Sociálni partneri, cirkvi a odborné inštitúcie:

KOZ
KLUB 500
AZZZ SR
RÚZ
Odborový zväz KOVO
SOPK
ZMOS
Jednota dôchodcov Slovenska
Slovenská živnostenská komora
Slovenský živnostenský zväz
Slovenská rektorská konferencia
SAV
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
Katolícka cirkev na Slovensku
Komora Výboru pre mimovládne a neziskové organizácie 8261