Rada ÚVO

Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie

Zoznam kandidátov na člena Rady ÚVO 25500

Dátum poslednej aktualizácie: 08.11.2018