Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Rada ÚVO

Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie

Zoznam kandidátov na člena Rady ÚVO 25500

Dátum poslednej aktualizácie: 08.11.2018