Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Rada vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

Sekretariát Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15, 811 05  Bratislava

Telefón: +421 2 2092 8155
rv.agenda2030@vicepremier.gov.sk