Rada vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel

Tajomníčka: Mgr. Ľubica Gazdíková

Sídlo
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP 33
813 33 Bratislava
 
Email: lubica.gazdikova@culture.gov.sk
Telefón: 02/2048 2100