Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Rada vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel

Tajomníčka: Mgr. Ľubica Gazdíková

Sídlo
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP 33
813 33 Bratislava
 
Email: lubica.gazdikova@culture.gov.sk
Telefón: 02/2048 2100