Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Rada vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu

Tajomník: Michal Němec
Sídlo: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR/Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/a, 837 63 Bratislava 3
Tel.: 02/5477 6777, 0903 920 520
E-mail: sekretariat@radavladyovp.sk
www.radavladyovp.sk