Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Rada vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Tajomníčka: Ing. Lívia Vašáková, PhD.
generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy
Úrad vlády Slovenskej republiky

Sekretariát Rady vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Odbor koordinácie a komunikácie
Sekcia plánu obnovy
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie 1. mája
811 06 Bratislava
Email: planobnovy@vlada.gov.sk