Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Rada vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Sekretariát Rady vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
oddelenie európskej koordinácie
sekcia plánu obnovy
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
 
Email: planobnovy@vlada.gov.sk

Štatút rady – zmeny schválené uznesením vlády SR č. 90/2024 zo dňa 14.2.2024.