Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh

Sekretariát Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh
 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sekcia digitalizácie
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
 
Tajomník: Matej Štefánik
Tel.: 02/2092 8750
E-mail: matej.stefanik@mirri.gov.sk

Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh je poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády SR pre otázky týkajúce sa informatizácie, jednotného digitálneho trhu a digitalizácie verejnej správy orientovanej na poskytovanie elektronických služieb verejnej správy pre právnické osoby a fyzické osoby a elektronických systémov eGovernmentu, ako aj rozvoja ekonomického prostredia na Slovensku smerom k digitálnej ekonomike.