Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Rada vlády SR pre duševné zdravie

Sídlo: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Tajomníčka: Desanka Kanderová
Sekretariát: Oddelenie nadrezortnej koordinácie, Ministerstvo zdravotníctva SR
Tel.: 02/593 73 390
e-mail: rvdz@health.gov.sk