Rada vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu

Sídlo: Ministerstvo hospodárstva SR

Štatút rady