Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality


Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2012 -2015


Uznesenia rady


Zápisnice zo zasadnutí


Expertné skupiny

11350