Rada vlády SR pre rodinu a demografický vývoj

Spoločný sekretariát poradných orgánov
Tel.: +421 2 2046 3116
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava