Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Rada vlády SR pre rodinu a demografický vývoj

Tajomníčka: Tereza Mesárošová
E-mail.: rvrdv@employment.gov.sk
Tel.: +421 2 2046 1013

Sídlo:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4
816 43 Bratislava