Reakcia úradu vlády na článok v Denníku N

02.11.2015

Vážený p. redaktor Šnídl,
 
S veľkým záujmom sme si prečítali Váš  článok s názvom:  „Kade tečú eurofondy? 47 miliónov cez švajčiarsky program, o ktorom ste sotva počuli“ zo dňa 30.10.2015. Žiaľ,   iba ním dokazujete svoju neinformovanosť, nehovoriac o tom, že ste si, podobne ako iní redaktori  Denníka N - opäť raz – nedali námahu osloviť aj „druhú“ stranu.  V tejto súvislosti si neodpustíme poznámku, že sa tak deje v čase, keď sa neustále sťažujete na to, že vám neposkytujeme informácie. Pravdou však je, že úrad vlády Vám ich poskytuje, ale vy ich žiadate iba v prípadoch, keď sa vám to hodí.
 
Ale teraz k veci:  Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce (Švajčiarsky finančný mechanizmus) nie je Operačným programom financovaným zo Štrukturálnych fondov EÚ. Je to program bilaterálnej spolupráce medzi Švajčiarskou konfederáciou (ktorá nie je členským štátom EÚ) a Slovenskou republikou, ktorého riadenie na Slovensku zabezpečuje Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod v súlade s Rámcovou dohodu podpísanou ešte v decembri 2007. Prideľovanie prostriedkov tohto mechanizmu na 23 projektov vrátane Štipendijného fondu a Blokového grantu pre mimovládne organizácie a podporu partnerstiev bolo ukončené v prvej polovici 2012. Samotné prideľovanie prostriedkov na 40 malých a spoločných projektov z Blokového grantu bolo ukončené v roku 2013.  
 
Vďaka týmto projektom sa napríklad skvalitnilo a rozšírilo poskytovanie sociálnych služieb ako aj služieb cestovného ruchu najmä na východnom Slovensku, podporili sa projekty slúžiace ochrane prírody vrátane budovania kanalizácie v 8 obciach Slovenska, rozvoj vzdelávania mladých ľudí, fungovanie inštitúcií štátnej správy napr. v oblasti justície či boja proti organizovanému zločinu či zasahovaniu v prípade prírodných katastrof. Celkový rozpočet projektov podporených z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce predstavuje viac ako 60 miliónov eur. Výška nenávratného finančného príspevku poskytnutého Úradom vlády SR na ich financovanie predstavuje cca 59 mil. eur, pričom časť z týchto prostriedkov, spravidla 85% rozpočtu projektu, je krytá prostriedkami Švajčiarskej konfederácie. Až 42% príspevku smeruje na východné Slovensko. Plynutie doby finančnej podpory jednotlivých projektov bude trvať do maximálne do 13. júna 2017, pričom individuálne termíny sú uvedené v príslušných zmluvách.
 
Správcom (Národným kontaktným bodom) Švajčiarskeho finančného mechanizmu, o ktorom – ako píšete „málokto počul,“  je teda Úrad vlády SR. Už niekoľko rokov o ňom pravidelne informujeme médiá rôznymi tlačovými správami či oznamami, priamymi výstupmi z podujatí či monitoringov projektov zo strany  predstaviteľov Švajčiarskej konfederácie, veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v SR J.E. Alexandra Wittwera nevynímajúc (samozrejme, redaktori vášho denníka nemajú záujem o týchto aktivitách informovať). Tieto slová podporíme linkami, ktoré to dosvedčujú a ktoré vám v liste zasielame.
 
Vašej neinformovanosti (či už zámernej alebo nie...) ste nasadili korunku zverejnením vyhlásenia p. Ota Pšenáka z Novým Zámkov, ktorý zostavil nový portál Skmonitor: „Momentálne k nám tečú eurofondy cez 24 rôznych programov. Pokiaľ o nich chcete zistiť nejaké informácie, musíte ich hľadať na rôznych serveroch a otvárať desiatky tabuliek v Exceli,“ hovorí. To podľa neho komplikuje ich kontrolu. „Štát doteraz nedokázal vytvoriť jeden portál, kde by ste mali všetky operačné programy pohromade, tak to musia robiť dobrovoľníci,“ dodáva.
 
Každý, kto sa čo i len trochu orientuje v otázkach eurofondov, operačných programov a projektov, vie, že existuje portál ITMS, ktorý  je centrálnym informačným systémom slúžiacim na evidenciu a následné spracovávanie, export a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite pre programové obdobia 2004 – 2006 a 2007 –  2013 (ITMS II) a pre programové obdobie 2014 - 2020 (ITMS2014+). Systém ITMS II je spoločný pre operačné programy SFC programového obdobia 2004-2006 aj NSRR (Národný strategický referenčný rámec) programového obdobia 2007-2013. ITMS II tiež zahŕňa program cezhraničnej spolupráce SK-CZ a Operačný program rybné hospodárstvo. Systém ITMS2014+ zahŕňa operačné programy definované v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020.  Aj laická verejnosť má do portálu prístup a dokáže z neho čerpať informácie o programoch a  podpore v rámci európskych a štrukturálnych investičných fondov.
 
Okrem portálu ITMS je tu portál nsrr.sk, teda portál Národného strategického referenčného rámca. Ak by ste si dali tú námahu a klikli naň, zistíte, že názov operačné programy (alebo eurofondy) používa len 11 programov v tomto programovom období  - a možno by ste sa aj zamysleli, aké vlastne sú tie iné finančné mechanizmy do Vami, resp. p. Pšenákom uvedeného počtu 24. Taktiež by ste tu našli záložku Čerpanie a zoznamy, kde sa síce nachádzajú excelovské tabuľky,  ale tie sú bežnému užívateľovi, podľa nášho názoru,  dosť dobre zrozumiteľné a v ktorých je možné nájsť informácie od alokácie cez čerpanie až po percentuálne prepočty.
 
Dovolíme si dať do pozornosti nedávny článok v Hospodárskych novinách, ktorých redaktor evidentne je o tomto systéme informovaný: „Z eurofondov už nemusí bolieť hlava;“ 14.10.2015; Hospodárske noviny; mut. , ENERGIE PRE FIRMY , s. 20; redakcia): Nový systém ITMS2014+ má naviesť potenciálneho uchádzača o európske fondy na správnu cestu.“
 
Vážený pán redaktor,
Je nám ľúto, že v novinách vášho formátu a vašich vyhlásení o objektívnosti sa objavujú články, ktoré zavádzajú verejnosť buď nepravdivými alebo pravdu skresľujúcimi informáciami. Je tiež poľutovaniahodné, že ste si nedali námahu, aby ste čo i len zistili o tom, čo píšete, pravdu.
 
Veľmi sa budeme tešiť, ak sa o tieto témy (programy) budete skutočne zaujímať a prídete na niektoré z rôznych podujatí týkajúcich sa spomínaných programov, o ktorých môžeme verejnosť spoločne informovať.
 
S pozdravom,
Úrad vlády SR
 
Linky:
http://www.swiss-contribution.sk/
http://www.itms.datacentrum.sk/o-itms-24.html
http://www.nsrr.sk/
 
http://www.vlada.gov.sk/13085/vyzvy-na-predlozenie-ziadosti-o-projekty-z-grantov-ehp-a-norska-su-stale-aktualne/
http://www.vlada.gov.sk/svajciari-pokracuju-v-podpore-udrzania-zdravych-lesov-na-slovensku/
http://www.vlada.gov.sk/zastupcovia-svajciarskej-konfederacie-su-s-implementaciou-projektov-spokojni/
http://www.vlada.gov.sk/14782/po-velkonocnych-sviatkoch-sa-na-vychodnom-slovensku-otvaraju-stavby-v-ramci-programu-svajciarsko-slovenskej-spoluprace/
http://www.vlada.gov.sk/urad-vlady-a-saia-odstartovali-spolupracu-medzi-vysokymi-a-strednymi-skolami-na-slovensku-islande-v-norsku-a-lichtenstajnsku/
http://www.vlada.gov.sk/obec-dvorniky-si-za-prispenia-svajciarskych-fondov-postavi-cistiaren-odpadovych-vod-a-kanalizaciu/
http://www.vlada.gov.sk/projekt-odborne-vzdelavanie-a-priprava-pre-trh-prace-prezentuju-v-nitre-aj-dnes/
http://www.vlada.gov.sk/novovymenovany-velvyslanec-svajciarska-je-alexander-wittwer-sa-stretol-s-veducim-uv-sr-igorom-federicom/
http://www.vlada.gov.sk/informacie-o-chranenych-mokradiach-karpat-pod-jednou-strechou-aj-vdaka-pomoci-svajciarsko-slovenskeho-projektu/
http://www.vlada.gov.sk/informacne-stredisko-o-chranenych-mokradiach-karpat-dnes-otvorili-v-banskej-bystrici/
http://www.vlada.gov.sk/15254/slavnostnym-otvorenim-tik-u-sa-o-tyzden-zacne-nova-sezona-v-dobsinskej-ladovej-jaskyni/
http://www.vlada.gov.sk/uspesne-otvorenie-turisticko-informacneho-centra-v-slovenskom-raji/
http://www.vlada.gov.sk/za-peniaze-grantov-ehp-sa-zachrani-bardejovske-suburbium-aj-zamok-v-holici/
http://www.vlada.gov.sk/16167/granty-ehp-a-norska-moznost-uchadzat-sa-o-podporu-realizacie-bilateralnych-aktivit-prostrednictvom-bilateralneho-fondu-na-narodnej-urovni-pre-rok-2014-stale-otvorena/
http://www.vlada.gov.sk/16509/financna-podpora-v-ramci-svajciarsko-slovenskej-spoluprace-je-zakladom-pre-skvalitnovanie-socialnych-sluzieb/
http://www.vlada.gov.sk/projekty-svajciarsko-slovenskej-spoluprace-budu-dokoncene-nacas/
http://www.vlada.gov.sk/svajciari-budu-kontrolovat-priebeh-projektov-svajciarsko-slovenskej-spoluprace-na-vychode-slovenska/
http://www.vlada.gov.sk/skoly-zapojene-do-projektu-uradu-vlady-a-siov-odborne-vzdelavanie-a-priprava-pre-trh-prace-daju-o-sebe-vediet/
http://www.vlada.gov.sk/vdaka-svajciarsko-slovenskej-spolupraci-uradu-vlady-pribudne-nove-komunitne-centrum/
http://www.vlada.gov.sk/17130/projekt-v-ramci-svajciarsko-%E2%80%93-slovenskej-spoluprace-uradu-vlady-prezentovany-na-veltrhu-prace/
http://www.vlada.gov.sk/17283/narodny-monitorovaci-vybor-pre-svajciarsky-financny-mechanizmus-uradu-vlady-sr-konstatoval-hladky-priebeh-realizacie-projektov/
http://www.vlada.gov.sk/karta-do-raja-aj-v-lete/
http://www.vlada.gov.sk/druha-vyzva-zo-stipendijneho-programu-ehp-slovensko/
http://www.vlada.gov.sk/17417/svajciari-zmonitoruju-stav-realizacie-projektov-na-slovensku/
http://www.vlada.gov.sk/uz-zajtra-sa-vdaka-svajciarskemu-prispevku-otvoria-brany-domova-socialnych-sluzieb-%E2%80%93-sck-kosice-s-komplexnymi-sluzbami/
http://www.vlada.gov.sk/jedinecne-stredoeuropske-komplexne-centrum-pre-vycvik-sluzobnych-psov-a-psovodov-na-slovensku-coskoro-ozije/
http://www.vlada.gov.sk/tokaj-je-len-jeden-%E2%80%93-jedinecna-vinohradnicka-oblast-sa-rozvija-aj-vdaka-programu-svajciarsko-slovenskej-spoluprace-uradu-vlady/
http://www.vlada.gov.sk/18076/vo-vysokych-tatrach-o-podpore-a-skvalitneni-cestovneho-ruchu/
http://www.vlada.gov.sk/cast-noclaharne-sv-vincenta-de-paul-sa-zrekonstruuje-aj-vdaka-podpore-programu-svajciarsko-slovenskej-spoluprace/
http://www.vlada.gov.sk/zrucnost-klientov-domovov-socialnych-sluzieb-z-vychodneho-slovenska-odhali-zajtrajsi-dobry-trh-v-bratislave/
19303