Reforma justície napreduje

21.12.2022

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky úspešne napreduje v prípravách na spustenie justičnej reformy, tzv. novej súdnej mapy. Dnešným dňom spúšťame rozsiahle investície do budov súdov, ktoré sú súčasťou napĺňania kľúčovej reformy plánu obnovy – novej súdnej mapy. Ide tak o ďalší krok vďaka ktorému dostaneme justíciu do formy.

Ministerstvo spravodlivosti odosiela na súdy priame vyzvania na projektovú dokumentáciu k 15 súdom v celkovej hodnote 4,4 milióna eur. Celková suma investícií do súdnych budov dosiahne 182 mil. eur.

Na základe projektovej dokumentácie sa uskutočnia komplexné rekonštrukcie súdov tak, aby bola zabezpečená 30 % úspora energií a priestory zodpovedali potrebám pre dôstojný výkon súdnictva na Slovensku. Rekonštrukcie, ktoré sa dnes spustia sa týkajú: 12 sídelných okresných súdov po celom Slovensku (Bratislava II, III, Trenčín, Bardejov, Liptovský Mikuláš, Poprad, Trebišov, Prešov, Spišská Nová Ves, Prievidza, Senica, Banská Bystrica), dvoch krajských súdov v Bratislave a Nitre, vybraných objektov Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. V ďalšom kroku by mali byť spustené rekonštrukcie súdnych budov v Košiciach a Humennom, kde aktuálne prebieha ešte finalizácia a majetkové vysporiadanie.

Technický stav súdov je dlhodobo v nevyhovujúcom stave, preto spomenuté finančné prostriedky sú skvelou správou pre justíciu a výborná príležitosť. Investície prebehnú na základe priameho vyzvania v dvoch fázach, a to v 1. fáze zabezpečenie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a autorského dozoru a 2. realizácia stavebných prác zhotoviteľom a výkon stavebno-technického dozoru.

Spusteniu rozsiahlych investícií do budov súdov predchádzalo od schválenia súdnej mapy viac ako 8 mesiacov tvrdej práce, počas ktorých tím rezortu spravodlivosti v úzkej spolupráci s Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou (NIKA)  detailne analyzovali potreby jednotlivých súdov a hľadali optimálnu kombináciu rekonštrukcií a obstarania nových budov pre súdov tak, aby investícia priniesla čo najväčšie pokrytie a pridanú hodnotu pre občanov.

„Plán obnovy tvoria reformy a na ne nadväzujúce investície. V oblasti súdnictva je toto prepojenie jasne vidieť: reforma súdnej mapy je jednou z kľúčových reforiem plánu obnovy, na ktorú priamo nadväzuje dnešné spustenie rozsiahlych investícií do budov súdov. Predchádzali tomu mesiace tvrdej práce, ktorá prináša svoje ovocie. Verím, že na jej konci budú kvalitnejšie a rýchlejšie súdne rozhodnutia,“ uviedol predseda vlády v demisii Eduard Heger.

„Reforma súdnej mapy ešte donedávna čelila vážnym rizikám, že v dôsledku zanedbaných prípravných prác nebude môcť byť riadne implementovaná. V záujme záchrany celej reformy a práva ľudí na prístup k spravodlivosti som preto navrhol odklad účinnosti reformných zákonov z 1. januára na 1. jún. Dnes je zrejmé, že išlo o jediné možné riešenie, vďaka ktorému sme získali nevyhnutný čas na jej dokončenie. Pozitívny posun nastal v personálnej oblasti, keď vďaka korektnému dialógu so sudcami postupne začal narastať záujem o prácu na nových správnych súdoch. Nemenej dôležité sú však aj pripravované investície do zázemia súdov, aby mohli čo najlepšie vykonávať svoje úlohy pri ochrane práv ľudí. Aj v tejto oblasti dnes máme dobré správy,“ povedal minister spravodlivosti v demisii Viliam Karas.

„Budovy a ich obnova je jednou z ústredných častí plánu obnovy naprieč všetkými komponentmi, či už ide o vzdelávanie, zdravotníctvo alebo súdnictvo. V prípade súdnych budov je táto investícia až vo výške 182 miliónov eur, pričom ďalšie súdne budovy sa budú môcť uchádzať o zdroje na rekonštrukcie v rámci výzvy na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková. 


Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

29626