Regionálne rozvojové agentúry môžu zohrať významnú úlohu pri podpore najmenej rozvinutých okresov

31.03.2017

Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin sa v pondelok, 3.apríla 2017 o 11.30 hodine stretne so zástupcami Regionálnych rozvojových agentúr združených v Integrovanej sieti regionálnych rozvojových agentúr na Mestskom úrade v Banskej Bystrici. Súčasťou programu stretnutia bude zhodnotenie ich činnosti za rok 2016 a príprava výzvy na udelenie dotácií v roku 2017. 
 
Napriek objavujúcemu sa spochybňovaniu ich činnosti a významu, môžu podľa splnomocnenca Regionálne rozvojové agentúry zohrať významnú úlohu pri príprave a realizácii akčných plánov pre najmenej rozvinuté okresy, ako aj pri podpore hospodárskeho a sociálneho rozvoja ostatných regiónov.  Pri určovaní výšky podpory  bude okrem kvality projektov braná do úvahy aj rozvinutosť toho ktorého regiónu.
 
 
Úrad vlády SR – sekcia  regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
www.nro.sk
 

22086