Rekonštrukcia klimatizačných zariadení v budovách ÚV SR - <span style="color:red">ZÁKAZKA ZRUŠENÁ</span>
Dátum zverejnenia: 29.10.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 06.11.2020 do 16:00 hod.