Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
Rekonštrukcia vstupných brán do objektu ÚV SR na Námestí slobody 1 v Bratislave
Dátum zverejnenia: 06.12.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2021 do 12:00 hod.