Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Rezort pôdohospodárstva v spolupráci s Úradom vlády SR a mimovládnym sektorom vyhlásil výberové konanie na generálneho riaditeľa SPF

24.03.2023

Po nedávnej spolupráci pri nastavení podmienok výberu podpredsedu Protimonopolného úradu SR Úrad vlády SR v spolu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a mimovládnym sektorom prípravil ďalšie výberové konanie, tentokrát na nového generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu.

Ako uviedol vedúci Úradu vlády SR Július Jakab, čím viac vrcholových pozícií vo verejných úradoch bude obsadzovaných na základe verejného vypočutia odbornou komisiou, tým viac prispievame k odbornému, kvalitnému a transparentnému výkonu štátnej správy.

Záujemcovia o post generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu musia splniť kvalifikačné predpoklady a následne sa zúčastnia na verejnom vypočutí odbornou komisiou. Posledný termín na podanie žiadosti je 6. apríla 2023 na adresu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava. Ďalšie detaily o výberovom konaní sú k dispozícii tu: https://www.mpsr.sk/aktualne/vyzva-na-prihlasenie-kandidatov-na-generalneho-riaditela-slovenskeho-pozemkoveho-fondu/18633

Tlačový a informačný odbor
Úrad vlády SR
29722