Rezort práce je podľa Roberta Fica pilier politiky sociálnej demokracie

17.04.2012

Premiér Robert Fico označil ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny za dôležitú bariéru akýchkoľvek pokusov prenášať  zodpovednosť za ozdravovanie verejných financií na ľudí s nízkymi a strednými príjmami. Počas oficiálneho uvedenia ministra práce Jána Richtera a štátnych tajomníkov Braňa Ondruša a Petra Buriana na rezort predseda vlády SR zopakoval, že plán znížiť deficit verejných financií pod 3 percentá HDP do roku 2013, nepôjde na úkor peňaženiek ľudí s nízkymi a strednými príjmami.

Prvoradou úlohou rezortu je pripraviť projekty na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Slovenská republika pravdepodobne nebude schopná vyčerpať všetky finančné prostriedky z eurofondov, preto sa pripravuje ich realokácia do dvoch operačných programov, a to Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. „Požiadal som ministra aj štátnych tajomníkov, aby pri príprave projektov dbali na vytváranie skutočných nových pracovných miest a nie nejakú fikciu či nezmyselné rekvalifikácie a školenia. Chceme ponúknuť také projekty, ktoré budú pre mladého človeka predstavovať príležitosť nastúpiť do zamestnania a získať prax,“ priblížil predseda vlády. „Je to príspevok aj pre hospodársky rast v roku 2013, tieto zdroje môžeme radšej jednorazovo minúť, ako ich nechať prepadnúť,“ zdôraznil Robert Fico.

Za ďalší pálčivý problém súvisiaci s rezortom práce označil predseda vlády druhý dôchodkový pilier. „Oznamujem všetkým klientom v druhom pilieri: peniaze v druhom súkromnom pilieri sa znehodnocujú a neexistujú žiadne garancie, od apríla tohto roku platí novela zákona, ktorý vytvorila „superrizikový fond“, ktorý môže ešte viac zhoršiť vyhliadky ľudí na aký taký dôchodok,“ podčiarkol premiér. Objasnil, že ak inflácia znehodnotí peniaze sporiteľov, budú odkázaní na dôchodok zo sociálnej poisťovne, ten však bude taký nízky, že štát možno bude musieť dorovnávať týmto ľuďom dôchodky, aby vôbec dosahovali minimálnu kvalitu života. Predseda vlády uviedol dve možnosti. Buď sa opäť zavedú garancie a správcovské spoločnosti budú musieť sporiteľom nahrádzať straty, alebo dôjde k otvoreniu druhého piliera a ľudia z neho budú môcť vystúpiť. „Pripomínam, nemáme záujem prijímať autoritatívne rozhodnutia, máme záujem dohodnúť sa s DSS, no nemôže to byť tak, že niekto sa smeje a štát plače, toto nie je rovnováha. Aj v druhom pilieri musí byť zachovaná rovnováha záujmov štátu, sporiteľov a DSS,“ zdôraznil Robert Fico.

Tlačová konferencia Roberta Fica po uvedení ministra práce, sociálnych vecí a rodiny na rezortPríhovory Roberta Fica a Jána Richtera k zamestnancom MPSVR7507