Road show úradu vlády tento rok trochu inak

03.08.2016

Úrad vlády SRako realizátor komunikačných a informačných aktivít o čerpaní štrukturálnych fondov pripravuje na jeseň zaujímavú súťaž pre študentov tretích ročníkov stredných škôl pod názvom Roadshow 2016. Jej cieľom je nielen priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov,  ale najmä  ponúknuť im možnosť pripraviť vlastné projektové zámery na základe skutočných potrieb vybraného regiónu a reálnych možností jednotlivých operačných programov.
 
 
Roadshow 2016 sa bude konať v 16 mestách Slovenska, a to Lučenec, Poltár alebo Revúca, ďalej Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Čadca, Topoľčany, Považská Bystrica a Turčianske Teplice. Súťaž bude pozostávať z informačného stretnutia, krátkeho vedomostného testu a prednášky, na ktorej sa študenti budú mať možnosť oboznámiť s princípmi čerpania fondov, ako aj s konkrétnymi informáciami o operačných programoch.  Najatraktívnejšou súčasťou  Roadshow bude súťažné zadanie – simulované spracovanie projektového zámeru. Študenti budú mať možnosť vytvoriť za každú školu maximálne 2  štvorčlenné družstvá, ktoré budú vypracovávať súťažný projektový zámer, ktorý odošlú do 31.12.2016 na adresu Úradu vlády SR. Práce bude posudzovať odborná porota zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, Centrálneho koordinačného orgánu a jednotlivých Riadiacich orgánov operačných programov. Zaujímavé hodnotné ceny sú pripravené tak pre víťazov ako jednotlivcov – napríklad mobilné telefóny, tablety či hodinky, ale aj pre školy, a to až do hodnoty 10 000 eur.
     
Štatút súťaže je zverejnený na webovom sídle: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/roadshow-2016-ma-novy-statut/ .
 
 
Úrad vlády SR – Odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.partnerskadohoda.sk
 
20836