Roadshow 2015 úradu vlády úspešná aj v Banskej Bystrici a Prešove, tento týždeň končí v Žiline

07.12.2015

Organizátorom podujatia  Roadshow 2015 je Úrad vlády SR ako Centrálny koordinačný orgán programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v Slovenskej republike a jeho cieľom je pozitívne ovplyvnenie stavu a vývoja implementácie prostriedkov zo štrukturálnych fondov na Slovensku.    Zapojení sú najmä študenti tretích ročníkov stredných a stredných odborných škôl v krajských mestách na Slovensku, ale súčasťou podujatia sú aj ďalšie aktivity.  
 
Uplynulý týždeň zavítala Roadshow 2015 do dvoch škôl v Banskej Bystrici a Prešove.  Študenti si vypočuli prezentáciu o pomoci prostredníctvom štrukturálnych fondov Európskej únie Slovensku, zapojili sa do testovania, v ktorom odborníci a lektori z úradu vlády zisťovali ich znalosti o Európskej únii, a napísali slohovú prácu na tému: Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu, v ktorej  mohli vyjadriť svoje postrehy, skúsenosti a názory na túto problematiku. Už v januári zasadne odborná komisia, ktorá ich tvorivosť vyhodnotí a tí najlepší môžu získať tablety, mobily, fotoaparáty či audioprehrávače.
 
V Banskej Bystrici  v utorok  a v Prešove sa uplynulý utorok a minulú stredu uskutočnili aj ďalšie dve regionálne konferencie zamerané na prezentáciu nového programového obdobia 2014-2020. Zástupcovia jednotlivých riadiacich orgánov predstavili strategické a programové dokumenty, ale najmä  jednotlivé operačné programy. Účastníkmi konferencií boli najmä zástupcovia samospráv na miestnej či mestskej úrovni, zástupcovia VÚC, ale aj rôznych organizácií, ktorí môžu byť potenciálnymi prijímateľmi eurofondov. Zaujali ich najmä programy, ktoré sú zamerané na rozvoj menej rozvinutých regiónov Slovenska – či už v oblasti hospodárstva, sociálnych služieb, životného prostredia, ale aj dopravy.
 
Tohoročná Roadshow 2015  sa tento týždeň ukončí  v Žiline, kde zavíta na dve stredné školy:  v utorok, 8.12.2015 o 8.50 hod. na Obchodnú akadémiu, Veľká okružná 32 a v stredu, 9.12.2015 rovnako o 8.50 hod. na Gymnázium Varšavská. Regionálna konferencia sa uskutoční v stredu, 9.12.2015 o 8.30 hodine v hoteli Polom.
 
Súčasťou aktivity je aj putovná výstava zbierky fotografií spolu s multimediálnou prezentáciou zameranou na výsledky úspešne implementovaných projektov končiaceho programového obdobia 2007-2013.
 
 
 
Úrad vlády SR – Odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.nsrr.sk
 
19630