Roadshow 2016 - tešíme sa na projekty našich študentov!

24.10.2016

Navštívených osemnásť miest a mestečiek na Slovensku a 36 stredných škôl – to je bilancia putovnej časti Roadshow2016 Úradu vlády SR,  ktorej zámerom je zapojiť a zasvätiť čo najviac mladých ľudí prostredníctvom vlastného projektového zámeru do problematiky čerpania eurofondov v SR v novom programovom období 2014-2020.
 
Prínosom súťaže je aj tvorivosť, práca v tíme či precíznosť pri vypracovaní  jedinečného a originálneho vlastného projektu. Každá zo zapojených škôl môže vytvoriť maximálne tri štvorčlenné družstvá, pre ktoré Úrad vlády SR pripravil na svojej webovej stránke www.partnerskadohoda.gov.sk užitočnú pomôcku: môžu si priamo na nej stiahnuť formulár projektového zámeru.   Nájdu tu aj vysvetlenia k vypĺňaniu projektového zámeru, dôležité stránky a odkazy pre získavanie informácií a inšpirácií,  ako aj niektoré postupy pri vypĺňaní formuláru projektového zámeru.
 
Projektový zámer by mal odrážať aktuálne možnosti a potreby regiónu, ktorý škola reprezentuje. Vypracovaný projektový zámer, ktorý  študenti pripravia a odošlú do 31.12.2016, bude hodnotený odbornou komisiou pozostávajúcou zo zástupcov Úradu vlády SR, Centrálneho koordinačného orgánu a jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov.  Najlepšie práce budú ocenené zaujímavými cenami:
 
pre školy:
1. cena - tovar v hodnote 10.000 eur
2. cena - tovar v hodnote 8.000 eur
3. cena - tovar v hodnote 6.000 eur

Každý člen víťazného tímu získa:
1. cena - Smart Tv 4K Ultra
2. cena – Tablet
 3. cena - Smart hodinky
 
Vyhlásenie výsledkov so slávnostným odovzdávaním cien sa uskutoční do konca februára 2017.  Všetky ďalšie informácie o súťaži sú uvedené v Štatúte, ktorý sa nachádza na stránke: www.eufondy.sk
 
 
Študentom prajeme veľa dobrých nápadov a tešíme sa na ich projekty!
 
Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.eufondy.sk
 
 
 
Prehľad navštívených škôl:
 
PONDELOK, 3.10. Lučenec Obchodná akadémia Lúčna 4
Lučenec Súkromné gymnázium Gemerská cesta 1
UTOROK, 4.10. Rimavská Sobota Gymnázium I.K. P. Hostinského 3
Rimavská Sobota Obchodná akadémia K. Mikszátha 1
STREDA, 5.10. Hnúšťa Gymnázium M.H. Hlavná 431
Tisovec Evanjelické gymnázium Jesenského 836
ŠTVRTOK, 6.10. Veľký Krtíš Gymnázium A.H.Š. Školská 21
Krupina M. R. Štefánika 8 M. R. Štefánika 8
PONDELOK, 10.10. Topoľčany Súkromné konzervatórium Gagarinova 2490/13
Topoľčany Obchodná akadémia Inovecká 2041
UTOROK, 11.10. Čadca Obchodná akadémia 17. novembra 2701
Čadca SOŠ technická Okružná 693
STREDA 12.10. Turčianske Teplice Spojená škola-Gymnázium Horné Rakovce 1440/29
Turčianske Teplice Pedag.a sociál.akadémia SNP 509/116
ŠTVRTOK, 13.10. Považská Bystrica Obchodná akadémia Jesenského 259/6
Považská Bystrica Stredná zdravot. škola Školská 230
PONDELOK, 3.10. Sabinov Gymnázium A. Prídavka Komenského 40
Sabinov Spojená škola - SOŠ SNP 16
UTOROK, 4.10. Kežmarok Stredná odborná škola Garbiarska 1
Kežmarok Hotelová akadémia MUDr. Alexandra 29
STREDA, 5.10. Revúca Gymnázium M.K. Vl. Clementisa 1166/21
Revúca Prvé slov.lit.gymnázium Železničná 260
ŠTVRTOK, 6.10. Rožňava Gymnázium P. J.Šafárika Akademika Hronca 1
Rožňava Obchodná akadémia Akademika Hronca 8
PONDELOK, 10.10. Vranov nad Topľou Gymnázium Dr. C. Daxnera 88/3
Vranov nad Topľou SOŠ drevárska Lúčna 1055
UTOROK, 11.10. Sobrance Gymnázium Kpt. Nálepku 6
Sobrance SOŠ obchodu a služieb Námestie slobody 12
STREDA, 12.10. Trebišov Gymnázium Komenského 32
Trebišov Cirkevné gymnázium M. R. Štefánika 9
ŠTVRTOK, 13.10. Svidník Spojená škola - OA Centrálna 464
Svidník Str. priemyselná škola Soviet. hrdinov 369/24
 
21305