RoadTrip SK 2019 Úradu vlády SR pokračuje na východnom Slovensku

22.10.2019

Svidník, Giraltovce, Krompachy a Spišská Nová Ves – v týchto mestách, v ich stredných školách, už Úrad vlády SR zorganizoval súťaž pre študentov tretích ročníkov  - RoadTrip SK 2019.
 
Už tento týždeň navštívia zamestnanci Úradu vlády SR spolu so zaujímavými hosťami  - napríklad hlavným aktérom predchádzajúcej eurofondovej kampane, hercom Matúšom Kvietikom - aj ďalšie školy: v utorok 22.10.2019 sú v Michalovciach a Humennom a v stredu 23.10.2019  v Kežmarku a Poprade.  Okrem prezentácie obsahujúcej príklady dobrej praxe v čerpaní eurofondov najmä v konkrétnom regióne, sa študenti budú mať možnosť oboznámiť s princípmi čerpania fondov, s operačnými programami a podobne. Súčasťou podujatia je aj súťaž  - a už teraz sme zvedaví, ako študenti uspejú v krátkom vedomostnom teste J.
 
Študentov v  doterajších diskusiách  najviac  zaujímalo fungovanie Európskej únie, jej orgánov, parlamentu a podobne.  Okrem toho, že preukázali dobré znalosti o tom, čo sa v ich regióne či meste podarilo za eurofondy vybudovať a zmeniť, často boli aj milo prekvapení pri zmienke o tých najvýznamnejších eurofondových investíciách.
 
Úrad vlády SR pripravil na jeseň súťaž pre študentov tretích ročníkov stredných škôl RoadTrip SK 2019 ako realizátor komunikačných a informačných aktivít o čerpaní štrukturálnych fondov. Jej cieľom je priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v navštívenom regióne. RoadTrip SK2019 sa na jeseň 2019 uskutoční celkovo na 12 školách vo Svidníku, Giraltovciach, Spišskej  Novej Vsi, Krompachoch, Poprade, Michalovciach, Humennom , Kežmarku, Rožňave  a Veľkom Krtíši.
 
 
Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.eufondy.sk

27068