20180105 - Tlačová konferencia predsedov vlád ČR a SR