Robert Fico: Členstvo v EÚ dáva našej krajine perspektívu

23.06.2014

Desaťročie Slovenska v Európskej únii bolo mimoriadne úspešné a Slovensko najlepšie využilo potenciál a nástroje, ktoré mu členstvo v tejto inštitúcii prináša. Zhodli sa na tom predseda vlády SR Robert Fico aj slovenský zástupca v Európskej komisii Maroš Šefčovič, ktorí sa v Bratislave zúčastnili na konferencii Desať rokov v EÚ: Príležitosti pre konkurencieschopnosť podnikov a hospodársky rast.

„Členstvo v Európskej únii dáva našej krajine perspektívu,“ povedal Robert Fico. Vstúpiť do Európskej únie by odporučil každému štátu, ktorý má takúto ambíciu. „Stojí to za to a Slovenská republika je toho veľmi dobrým príkladom,“ skonštatoval premiér.

Dvadsaťosem krajín Európskej únie čaká dôležitá úloha - naplniť ciele zo strategického dokumentu EÚ 2020. „Aby Európska únia bola konkurencieschopná, silná a vytvárala priestor na dobrú životnú úroveň,“ vymenoval Robert Fico. Pre Slovensko sú okrem toho kľúčové aj opatrenia na podporu hospodárskeho rastu a na pomoc mladým pri hľadaní si zamestnania.

Podľa premiéra Roberta Fica stojíme dnes pred vážnou dilemou. Na jednej strane je treba šetriť a znižovať deficity verejných financií.  „Slovensko si splnilo významnú domácu úlohu, znížilo deficit pod 3 % HDP a bolo vyradené z procedúry nadmerného deficitu. Ale ak šetríte, obmedzujete výdavky, investície, nemáte zdroje na podporu hospodárskeho rastu,“ povedal Robert Fico. Navrhuje preto, aby európske inštitúcie prehodnotili, či by niektoré výdavky nemohli byť odpočítané z deficitu. „Ak krajina urobí reformu a stojí ju to peniaze, či by si tieto výdavky nemohla z deficitu odpočítať,“ objasnil premiér. „Nedá sa len šetriť, sekať a na druhej strane vytvárať pracovné miesta a podporovať hospodársky rast,“ skonštatoval.

Príhovor Roberta Fica na konferencii Desať rokov v EÚ: Príležitosti pre konkurencieschopnosť podnikov a hospodársky rastTlačová konferencia Roberta Fica a Maroša Šefčoviča po konferencii Desať rokov v EÚ: Príležitosti pre konkurencieschopnosť podnikov a hospodársky rast15259