Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Robert Fico: Kolektívne zmluvy prispejú k zachovaniu sociálneho zmieru

25.11.2013

Po mimoriadne ťažkých a zložitých rokovaniach dnes slávnostne podpísali kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnancov v štátnej a verejnej službe na rok 2014. „Názory predstaviteľov vlády a odborov sa neraz rozchádzali s predstavami zamestnávateľov a podnikateľskej sféry,“ povedal predseda vlády SR Robert Fico. Kolektívne vyjednávanie nemá podľa prezidenta Konfederácie odborových zväzov Jozefa Kollára ani víťaza, ani porazeného, je to prijatý konsenzus. A práve vďaka profesionálnemu prístupu všetkých vyjednávačov sa podľa neho podarilo naplniť cieľ - zabrániť poklesu reálnej mzdy zamestnancov v štátnej aj verejnej správe.
 
KZVS
Príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica pri podpise kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
pre zamestnancov v štátnej a verejnej službe na rok 2014.
Platy zamestnancov vo verejnej sfére budúci rok porastú o dve percentá. Vyžiada si to náklady v sume 90 miliónov eur, čo pre každú platovú triedu znamená nárast o 16 eur. „Niekto môže namietať, že je to málo, ale pre nás je najpodstatnejšie, že po troch rokoch stagnovania platov v tejto sfére padlo odvážne rozhodnutie a dospeli sme k dohode, ktorú považujeme v tomto období za mimoriadne vážnu pre celú spoločnosť,“ podčiarkol Robert Fico. Benefity pre zamestnancov vo verejnom sektore tiež zostanú zachované. Vláda sa týmto spôsobom usiluje podporovať funkčný verejný sektor, tvorbu pracovných miest, dôstojné odmeňovanie a sociálne istoty zamestnancov. „V období, keď ešte nemožno hovoriť, že sa globálna hospodárska kríza skončila, je to neľahká úloha,“ poznamenal predseda vlády.
 
KZVS2
Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská, minister financií SR Peter Kažimír,
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter a minister spravodlivosti SR Tomáš Borec
podpisujú kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnancov v štátnej a verejnej službe
na rok 2014.
Robert Fico ocenil prácu odborárov pri kolektívnom vyjednávaní. „Vláda v odborových zväzoch našla spoľahlivých partnerov. Naša doterajšia spolupráca, konštruktívny dialóg a hľadanie kompromisu pri riešení oprávnených požiadaviek zamestnancov vykonávajúcich službu pre štát a verejnú správu potvrdili, že plne chápete vašu zodpovednosť za túto krajinu.“ Premiér ocenil aj dialóg medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov. „Aj pri kolektívnom vyjednávaní vyššieho stupňa sa ukázalo, aké dôležité je, aby títo partneri spolu komunikovali a hľadali východiská a kompromis so snahou zachovať pokoj a sociálny zmier,“ povedal premiér a vyjadril presvedčenie, že hoci partneri pri vyjednávaní môžu mať rôzne názory, hlavný cieľ majú spoločný – prostredníctvom hospodárskej prosperity a rozvojom ekonomiky dosiahnuť vyššiu životnú úroveň a kvalitu života všetkých občanov SR.

Príhovor Roberta Fica a Jozefa Kollára pri podpise kolektívnych zmlúv zamestnancov vo verejnom sektore13612