Robert Fico na maďarsko-slovenskom ekonomickom fóre

16.11.2012
prezrieť fotogalériu Prezrieť fotogalériu

„Slovensko aj Maďarsko potrebujú úspechy. Máme pred sebou rovnaké výzvy, na ktoré musíme reagovať. Teším sa, že vznikne spoločná slovensko-maďarská, resp. maďarsko-slovenská obchodná komora. Určite sa nikto z nás nenahnevá, ak sa dve susedné krajiny stanú ešte bližšími partnermi,“ povedal predseda vlády SR Robert Fico počas maďarsko-slovenského ekonomického fóra v Budapešti.

„Hospodársky rast nie je pre vládu SR posvätná krava, ale uvedomujeme si jeho nevyhnutnosť. Nebuďme prekvapení, že v tomto období hospodársky rast nie je. Veď to spôsobujeme sami. V Európskej únii a eurozóne bola jasne nastavená liečba – škrtať, škrtať, škrtať. Obmedzovať verejné výdavky, verejné investície. No nie je možné skombinovať hospodársky rast s politikou škrtania a obmedzovania verejných investícií,“ uviedol slovenský premiér.

Vláda SR akceptuje liečbu, ktorá bola naordinovaná Európskou úniou a bude si plniť všetky záväzky, ku ktorým sa prihlásila. Robert Fico vymenoval päť oblastí, ktoré môžu podporiť hospodársky rast aj napriek nastavenej politike škrtov. Prvou oblasťou je prehlbovanie vzájomných slovensko-maďarských vzťahov. Podľa Roberta Fica tu principiálnu úlohu zohráva infraštruktúra, potreba prepojenia slovenskej a maďarskej diaľničnej siete. Životný význam má aj severo-južné plynové prepojenie. Hlbšia spolupráca sa črtá v oblasti automobilového priemyslu v lokalite Bratislava – Trnava – Györ, kde sa toto odvetvie najviac sústreďuje. „Máme záujem na čo najlepších hospodárskych a priateľských vzťahoch,“ uviedol Robert Fico a navrhol maďarským partnerom spoločné zasadnutie vlád. „Prečo by dvaja susedia aj napriek citlivým témam, ktoré medzi nami existujú a my pred nimi nestrkáme hlavu do piesku, si nemohli sadnúť a prijať dôležité rozhodnutia? Dávam ponuku na takýto formát a budem trpezlivo čakať, či nájde, alebo nenájde odozvu.“

Ďalším nástrojom podpory hospodárskeho rastu je politika súdržnosti. Robert Fico zopakoval, že škrty v rozpočte Európskej únie na roky 2014 – 2020 by sa mali týkať všetkých politík, nielen politiky odstraňovania regionálnych rozdielov. Tretí nástroj je jednotný trh. Podľa slovenského premiéra máme unikátnu príležitosť, aby 500 miliónov ľudí, ktorých jednotný trh zahŕňa, mohli podstatne efektívnejšie komunikovať, cestovať, obchodovať. „Za vládu SR hovorím, že sme za hlbšiu integráciu Európskej únie a eurozóny,“ pomenoval štvrtú oblasť slovenský premiér. Zopakoval, že Slovensko nemá inú alternatívu ako Európska únia. „Sme tak hlboko integrovaní, ako sa len dá. Túto alternatívu chceme preto za každú cenu udržať,“ zdôraznil.

Piatym nástrojom na zlepšenie hospodárskeho rastu je väčšia disciplína pri dodržiavaní prísľubov. Ako príklad použil Lisabonskú stratégiu. Plány na vytvorenie najlepšej ekonomiky na svete neboli naplnené, no nebola z toho vyvodená žiadna zodpovednosť, namiesto toho bol vytvorený nový dokument – Európa 2020. „Toto je cesta, s ktorou sa vláda SR nemôže nikdy stotožniť a ani sa stotožňovať nebude,“ podčiarkol.

„Musíme spoločne vysvetľovať slovenskej aj maďarskej verejnosti, čo sa deje. Naše krajiny majú rovnaké problémy, preto musíme ľuďom vysvetliť, že to nerobíme kvôli nám, ale kvôli tomu, aby naše krajiny mali perspektívu,“ zhrnul Robert Fico.

Príhovor Roberta Fica na maďarsko-slovenskom ekonomickom fóreBrífing predsedu vlády SR R. Fica po skončení Maďarsko - slovenského ekonomického fóra v BudapeštiPodpis dohody o založení slovensko-maďarskej obchodnej komory10001