Robert Fico na ministerstve spravodlivosti: Považujem za obrovský krok vpred, že situácia v súdnictve sa upokojila

09.10.2012
Od vymenovania druhej vlády Roberta Fica uplynulo šesť mesiacov, preto predseda vlády SR odštartoval sériu kontrolných návštev všetkých rezortov. S ministrami chce hovoriť o plnení Programového vyhlásenia vlády SR ako aj o prioritách, ktoré pred jednotlivými ministerstvami stoja. Prvá návšteva sa konala na ministerstve spravodlivosti.

Robert Fico ocenil, že minister spravodlivosti Tomáš Borec postupne upokojuje situáciu v súdnictve. „Po šiestich mesiacoch môžeme konštatovať, že situácia sa upokojila a nevidíme žiadne prejavy politickej polarizácie súdnictva, čo považujem za obrovský krok,“ skonštatoval Robert Fico a uviedol, že nominovať na post ministra spravodlivosti profesionálneho advokáta, ktorý dovtedy nemal nič spoločné s politickými stranami, bolo správne rozhodnutie.

Premiér dnes ministra spravodlivosti požiadal, aby ako predseda Legislatívne rady vlády sledoval počet legislatívnych iniciatív. „Návrhy zákonov by na rokovanie vlády a následne aj na rokovanie Národnej rady SR mali prichádzať len vtedy, ak ide o plnenie Programového vyhlásenia vlády SR alebo si to vyžaduje naliehavá spoločenská potreba,“ povedal Robert Fico. Pripomenul, že predkladané zákony musia byť zrozumiteľné a ich výklad musí byť jednoduchý.

V súčasnosti sa pracuje na rekodifikácii civilných kódexov. „Rekodifikácia má význam len vtedy, ak bude viesť k skráteniu súdnych konaní a k vyššej vykonateľnosti práv na súdoch. Na týchto veciach nám záleží najviac,“ zdôraznil premiér. Za dobré považuje rozhodnutie ministerstva spravodlivosti aktívne vyhľadávať a riešiť prípady, v ktorých preukázateľne ide o súdne prieťahy. Doteraz totiž všetky informácie pochádzali len od účastníka súdneho konania.

Verejnosť citlivo vníma korupciu v justícii. Spoločný názor predsedu vlády aj ministra spravodlivosti je, že niekoľko jednotlivcov kazí prácu a dobré meno celej justícii. „Absolútna väčšina sudcov na Slovensku si vykonáva svoju prácu v súlade so zákonom,“ povedal Robert Fico. Ku korupcii dochádza najčastejšie práve v prípade súdnych prieťahov a v prípadoch, kde ide o niekoľkomiliónové nároky. A práve týmto prípadom ministerstvo spravodlivosti venuje zvýšenú pozornosť.

Robert Fico od ministerstva spravodlivosti do budúcnosti očakáva aktivitu pri predkladaní opatrení v obchodnom práve, ktoré môžu pomôcť v boji proti daňovým únikom. Zároveň je potrebné pokračovať v zefektívňovaní legislatívy, v boji proti súdnym prieťahom a v odpolitizovaní justície.

Minister spravodlivosti Tomáš Borec ocenil vecné pripomienky, ktoré vzišli z kontrolného stretnutia. „Dostali sme nastavené zrkadlo za obdobie, ktoré fungujeme a bolo veľmi konštruktívne. Som spokojný,“ skonštatoval.

Tlačová konferencia po návšteve na ministerstve spravodlivosti9582