Robert Fico: Nie je tajomstvom, že kvalita vysokoškolského vzdelávania išla na Slovensku prudko dole

16.04.2012

Ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva sú podľa predsedu vlády SR Roberta Fica najťažšie rezorty vo vláde. Miera energie, ktorú minister Čaplovič vkladá už od začiatku do riešenia problematiky školstva, je zárukou, že tento rezort bude podstatne viditeľnejší ako v minulosti a výkon ministra bude zodpovedať požiadavkám našej vlády, uviedol Robert Fico pri oficiálnom uvedení ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča na rezort.

Priority ministerstva školstva sú jasné: zabezpečenie sociálneho zmieru v školstve, prepojenie odborného školstva s požiadavkami praxe a skvalitnenie vysokoškolského vzdelávania.

„Podobne ako v zdravotníctve je dôležité, aby minister a jeho tím rokovali, rokovali, rokovali, dávali priestor na vyjadrovanie iných názorov, ale zabezpečovali, že rezort bude pracovať bez sociálnych otrasov,“ povedal predseda vlády. Stredné školstvo, predovšetkým to odborné, bude treba prepojiť s požiadavkami praxe. „Je pre mňa neprijateľné, aby sme vychovávali mladých ľudí pre úrady práce,“ uviedol minister Dušan Čaplovič. Dodal, že pri komunikácii so sociálnymi partnermi bude na ministerstve pracovať „štvorpartita“, a to zástupcovia odborov, zamestnávateľov, zriaďovateľov škôl a štátu. „Len v takomto zložení je možné riešiť problémy v našom školstve,“ povedal minister.

„Privítal som iniciatívu ministra preosiať vysoké školstvo cez nové kvalitatívne požiadavky,“ informoval predseda vlády a zdôraznil, že nie je žiadnym tajomstvom, že kvalita vzdelávania na vysokých školách na Slovensku išla v ostatnom čase prudko dole. „Musíme mať záujem vrátiť tomuto vzdelávaniu kvalitu, pretože ak niekto študuje na vysokej škole, musí sa to prejaviť na jeho vzdelaní aj na jeho možnosti zaradiť sa do pracovného života,“ podčiarkol premiér.

Tlačová konferencia Roberta Fica po uvedení ministra školstva na rezort7496