Robert Fico: Stav v justícii potrebujeme upokojiť

18.04.2012

Nový minister spravodlivosti Tomáš Borec prišiel z prostredia advokácie a pôsobil ako rozhodca v rozhodcovských konaniach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, jeho skúsenosti z tejto oblasti by mohli pomôcť pri zavádzaní takých prvkov do súdnictva, ktoré by mohli odkláňať spory od súdov k rozhodcovskému konaniu, ktoré je lacnejšie a rýchlejšie.

„Stav v justícii potrebujeme upokojiť a zabezpečiť, aby zamestnanci justície pracovali v atmosfére normálnych ľudských vzťahov bez politického zasahovania,“ povedal predseda vlády SR Robert Fico počas oficiálneho uvádzania ministra spravodlivosti na rezort.

Slovenská republika má problém s prieťahmi v súdnom konaní. Vyriešiť spory trvá niekoľko rokov a je prirodzené, že verejnosť neprimeranú dĺžku súdneho konania vníma veľmi kriticky. Minister spravodlivosti uviedol, že pri skracovaní dĺžky konania je dôležitá spolupráca Ministerstva vnútra SR, Generálnej prokuratúry SR a Najvyššieho súdu SR nielen v trestnej, ale aj v civilnej oblasti. „Previazanosť týchto inštitúcií je dôležitá z pohľadu efektivity konaní. Efektívnosť sa prejavuje v dĺžke konania a občianske súdne konanie je neprimerane dlhé a vymožiteľnosť práva je nízka. Netýka sa to len súdneho konania, ale aj exekučného konania, konkurzov a podobne,“ upresnil minister spravodlivosti. Dodal, že riešiť treba aj otázku podnikateľského prostredia. „Chceme, aby slušní podnikatelia mali možnosť podnikať v štandardnom prostredí,“ povedal.

Predseda vlády Robert Fico pripomenul, že ministerstvo spravodlivosti zodpovedá aj za legislatívu. Na Slovensku je prijímaných veľa nových zákonov alebo ich novelizácií a často sa využíva inštitút skráteného legislatívneho konania, ktorý  kvalite prijímaných zákonov neprospieva. Podľa premiéra Roberta Fica by bolo dobré, ak by Legislatívna rada vlády pripravovala kvalitné zákony, o ktorých poslanci v pléne Národnej rady SR môžu diskutovať bez toho, aby ich museli priamo na mieste aj tvoriť. Kvalita právneho prostredia spočíva aj v tom, že sa často nemení. „Keď budeme robiť zmeny, budeme dvakrát merať a raz rezať,“ dodal minister spravodlivosti.

Tlačová konferencia po uvedení ministra spravodlivosti na rezort7519