Robert Fico: Vláda SR plne podporuje jadrovú energetiku

14.05.2012
prezrieť fotogalériu Prezrieť fotogalériu

V Bratislave sa uskutočnilo Európske jadrové fórum, na ktorom sa tradične prerokúvajú najpodstatnejšie otázky spojené s bezpečným, spoľahlivým, efektívnym a environmentálne prijateľným využívaním jadrovej energie. Premiér Robert Fico deklaroval, že vláda Slovenskej republiky plne podporuje jadrovú energetiku. „Dostatočné zabezpečenie zásobovania energiami pre zdravý rozvoj národného hospodárstva a normálny život domácností považujeme na Slovensku za jednu z rozhodujúcich súčastí bezpečnosti štátu,“ uviedol predseda vlády a dodal, že v súčasnosti sa pomocou jadra vyrába až jedna tretina elektrickej energie v Európskej únii.

Jadrová energia je pre krajiny Európskej únie dôležitým faktorom pre znižovanie emisií skleníkových plynov. Ako uviedol Robert Fico, jadrová elektráreň vyrába elektrickú energiu pri takmer nulových emisiách uhlíka a analýzy expertov potvrdili, že prechod Európskej únie na tzv. nízkouhlíkové hospodárstvo nie je v súčasnosti bez jadrovej energie možný. V prospech jadra hovorí aj kolísavosť cien energetických komodít, pretože ceny jadrového paliva sú na rozdiel od fosílnych palív dlhodobo stabilné.

Havária v japonskej jadrovej elektrárni vo Fukušime priniesla na jednej strane strach verejnosti z tohto spôsobu výroby elektrickej energie, na druhej strane však prispela k väčšej opatrnosti a ešte lepšiemu zaisťovaniu bezpečnosti jadrových elektrární. „Jedno zlyhanie by nemalo byť používané na útok proti mierovému využívaniu jadrovej energie,“ zdôraznil predseda vlády Robert Fico. Slovensko sa po havárii zapojilo do bezpečnostných testov a v porovnaní s ostatnými krajinami, ktoré prevádzkujú jadrové zariadenia, je Slovensko na poprednom mieste. Nezávislý medzinárodný tím expertov potvrdil, že všetky naše jadrové elektrárne spĺňajú náročné kritériá testov. Opatrenia, ktoré Slovensko po testoch prijalo, budú slúžiť na ďalšie zlepšovanie bezpečnosti našich elektrární.

Jadrová energetika má podľa Roberta Fica oprávnene rovnocennú pozíciu v zdravom a vyváženom energetickom mixe. Európska únia nedisponuje dostatočnou vlastnou surovinovou bázou a keď ako celok nevyužije žiadne významnejšie opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti, do roku 2020 vzrastie jej závislosť na dovoze fosílnych palív pri zemnom plyne na 77 percent a pri rope až na 93 percent. „Nezanedbateľným faktorom na podporu jadra sú opakujúce sa výkyvy v dodávkach energií z geografických, politických alebo klimatických dôvodov. V krajinách, ktoré sú vysoko závislé od dodávok primárnych surovín to spôsobuje aj nestabilitu ekonomík. Keďže aj Slovenská republika patrí do tejto kategórie, nová vláda sa vo svojom Programovom vyhlásení zaviazala vykonať v sektore energetiky opatrenia v prospech stability energií, rozvoja národného hospodárstva a v prospech spotrebiteľa a jeho ochrany. Podporíme takú tvorbu energetickej architektúry, ktorá vytvorí podmienky pre energetickú sebestačnosť, proexportnú schopnosť vo výrobe elektrickej energie, transparentnosť a optimálny a vyvážený energetický mix s dôrazom na nízkouhlíkové energie. Chceme, aby sa Slovensko stalo dôležitým článkom pri zabezpečovaní energetickej stability nielen svojho územia, ale aj celej Európskej únie,“ vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico.

Vláda SR má záujem o zdynamizovanie výstavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach a je pripravená urýchliť výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach v spolupráci s Českou republikou. „Verím, že táto jedinečná možnosť využiť existujúcu infraštruktúru v Jaslovských Bohuniciach na výstavbu nového bloku, bude zrealizovaná,“ povedal premiér.

Príhovor predsedu vlády na zasadnutí ENEF



Tlačová konferencia po zasadnutí ENEF



7742