Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006

Robert Nemcsics


podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR
od 16. 10. 2002 do 10. 9. 2003

Ministerstvo hospodárstva SR

Dátum narodenia: 21. 9. 1961, Trenčianske Teplice

Rodinný stav: ženatý, 1 dieťa

Profesionálna prax:
2001 E - Trade a.s. Bratislava - generálny riaditeľ
1998 - 2001 I.I.T.T. corp./Slovart a.s. USA - riaditeľ zahraničného zastúpenia
1996 - 1998 Ministerstvo financií SR Bratislava - vedúci úradu
1993 - 1996 Volkswagen a.s. Bratislava - riaditeľ marketingu a PR
1990 - 1993 Rock FM rádio Bratislava - riaditeľ marketingu
1986 - 1990 Československý rozhlas / Slovenská televízia Praha/Bratislava - ekonomický redaktor / moderátor


Odborná stáž:
Metóda riadenia podnikov KAIZEN Nemecko
Inštitút verejnej správy Fínsko
/ Organizácia verejnej správy v štátoch EÚ/

Ďalšia odborná prax:
od roku 1992 do roku 2001 paralelne ( s výnimkou rokov 1996 - 1998) pracoval na tvorbe podnikateľských aktivít a projektov resp. v oblasti obchodu, strojárenstva a marketingu, ako aj v oblasti personálneho manažmentu

Vzdelanie:
1981 - 1986 Vysoká škola ekonomická v Bratislave, fakulta národohospodárska - odbor prognózy, titul - Ing.

Jazykové znalosti: anglicky, rusky