Rodičovský príspevok zachováme, verejné financie nebudeme ozdravovať na úkor sociálnej oblasti

08.07.2013

Slovensko sa zaviazalo ozdraviť verejné financie, znížiť ich deficit v roku 2013 na 3% HDP a v konsolidácii pokračovať aj v roku 2014. „Vzhľadom na nízku výkonnosť európskej ekonomiky a zlé odhady výkonnosti niektorých významných krajín EÚ, bude s vysokou pravdepodobnosťou potrebné urobiť ďalšie opatrenia smerujúce ku konsolidácii verejných financií,“ uviedol na dnešnom brífingu predseda vlády SR Robert Fico. Pripomenul, že ozdravovanie verejných financií nie je samoúčelné. Je veľmi dôležité pre získanie dôvery Slovenska na medzinárodných finančných trhoch a navyše, zdravé verejné financie sú základom pre hospodársky rast.

Na ozdravenie verejných financií sú potrebné zdroje. Odborné tímy na ministerstvách hľadajú rôzne alternatívy na ich získanie. „Analyzovali sme všetky možnosti, ako hľadať zdroje aj v sociálnej oblasti a dospeli sme k záveru, že sociálny systém neumožňuje žiadny priestor na konsolidáciu verejných financií. Môžem potvrdiť, že ak budeme prijímať ďalšie konsolidačné opatrenia, nepôjdu na úkor sociálnej oblasti, nebudeme siahať na sociálne dávky ani iné dávky, ktoré predstavujú sociálny systém ako taký,“ vyhlásil Robert Fico. Zdôraznil, že zachovaný zostane aj rodičovský príspevok bez ohľadu na to, či pred jeho poberaním rodičia pracovali, alebo nepracovali.

Stanovisko vlády, podľa ktorého nechce šetriť verejné financie na úkor prudkého znižovania životnej úrovne ľudí odkázaných na sociálne dávky, prináša aj rôzne otázky. Vláda sa preto bude zaoberať tromi návrhmi, ktoré prinesú efektívnejšie nakladanie so sociálnymi dávkami. V prípade rodičovského príspevku by mohlo dôjsť k obnoveniu režimu, pri ktorom by rodičia, ktorí pred jeho poberaním pracovali, mali nárok na vyšší príspevok ako tí, čo nepracovali.  Vláda tiež pripravuje právnu úpravu, ktorá bude od poberateľov dávky vyžadovať, aby odpracovali istý počet hodín verejnoprospešných prác. Okrem toho, k obmedzeniu vyplácania sociálnych dávok môže dôjsť v prípade, ak poberateľ bude páchať priestupky. „Tieto opatrenia nebudú smerovať k úsporám v rámci ozdravovania verejných financií, ale zostali by v sociálnom systéme a boli by použité na posilnenie iných dávok, ktoré dnes ľudia na Slovensku potrebujú,“ objasnil premiér Robert Fico.

Brífing Roberta Fica o rodičovskom príspevku a navrhovaných zmenách v sociálnom systéme12097