Rokovanie k oficiálnym pripomienkam EK predloženým k návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020
Dátum zverejnenia: 30.04.2014