Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
Rokovanie k oficiálnym pripomienkam EK predloženým k návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020
Dátum zverejnenia: 30.04.2014