> Domov > Vláda Slovenskej republiky > Členovia vlády

Roman Brecely


minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR od 23. marca 2016 do 31. augusta 2016

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR