> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 24. 03. 2016 do 20. 03. 2020

Roman Brecely


minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR od 23. marca 2016 do 31. augusta 2016

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR