Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
Ručné odborné práce na stolárskych výrobkoch (dverách, stenách, obkladoch a podobne), na drevených konštrukciách a na iných výrobkoch z dreva ako aj vykonávanie opráv všetkých druhov výrobkov stolárskym spôsobom spojené s čalúnnickými službami
Dátum zverejnenia: 21.04.2017