Rýchlejšie a transparentnejšie. Úrad vlády SR predstavil nové pravidlá verejného obstarávania

09.12.2020

• Novela zákona o verejnom obstarávaní prináša zvýšenie transparentnosti aj skrátenie procesu verejného obstarávania
• Okrem výrazného zrýchlenia procesov prinesie aj zmenu v revíznych postupoch – o námietkach by mal po novom rozhodovať súd
• Úrad pre verejné obstarávanie má byť naďalej ústredným orgánom s kontrolnou a sankčnou činnosťou

Nielen rýchlejšie, ale aj transparentnejšie postupy. To sú pozitívne výsledky zmien vo verejnom obstarávaní, ktoré chce zaviezť aktuálna novela zákona. Tú dnes predstavil podpredseda vlády Štefan Holý a zároveň ju zverejnil na medzirezortné pripomienkové konanie na portáli Slovlex.

Predseda vlády Igor Matovič vníma súčasný pomalý postup s mnohými prekážkami najmä ako výsledok postupu vlád Smeru z minulosti. „Bohužiaľ, realita bola taká, že sa kradlo a boli problémy. Viedlo to k tomu, že sa zaviedlo mnoho sprísnení a verejné obstarávania začali byť aj pri podlimitných zákazkách komplikované a zdĺhavé. My kontrolu neoslabujeme, iba proces výrazne zrýchľujeme a zlepšujeme. Beda však tým, ktorí by chceli podvádzať. Verejná kontrola bude silnejšia než kedykoľvek predtým a na rozdiel od minulosti má polícia rozviazané ruky. Tí, ktorí by chceli podvádzať, na to doplatia a už sa neschovajú.“

Podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý vysvetľuje, že práve preto sa veľmi citlivo pozreli na to, kde sú nedostatky súčasného systému obstarávania. „Pozreli sme sa na dĺžku verejného obstarávania v hodnote nad 20 miliónov eur, ktoré dnes trvá priemerne 695 dní, po novom by sa tento čas skrátil už len na 275 dní. Nový systém verejného obstarávania bude v súlade s európskymi smernicami a zjednodušuje sa aj systém námietkových konaní.“

Pre celú oblasť podlimitných zákaziek chce Úrad vlády SR zaviezť nový postup nakupovania. Bude existovať štátny systém sledovania vývoja cien, cez ktorý sa budú sledovať priemerné trhové ceny za nákupy verejnej správy. Plánované nákupy a predkladanie cenových ponúk bude od začiatku on-line a prístupné verejnosti. V súčasnosti bol podľa Štefana Holého, ktorý je gestorom novely, problém najmä v tom, že už dnes máme cca 70 oblastí nákupov, kde sa podľa Zákona o verejnom obstarávaní nepostupuje.

„De facto všetky subjekty, ktoré s verejnými prostriedkami nakladajú, spadajú pod povinnosti spojené s finančnou kontrolou a vôbec kontrolou nakladania s verejnými prostriedkami, vrátane sankcií za porušenie povinností.“

Nad rámec zverejnenia a prijímania cenových ponúk nebudú byrokratické, úradnícke pravidlá na to, ako nakupovať – teda ľudovo povedané, kde má byť aká pečiatka a ako má ktorý papier vyzerať. Zároveň ale budú zachované striktné pravidlá, pre kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynakladania verejných prostriedkov. Zvýšenie transparentnosti prináša aj rozšírenie okruhu povinne zverejňovaných zmlúv v Centrálnom registri zmlúv o zmluvy uzatvárané samosprávou. Dnes totiž nemusia byť zverejnené v CRZ.

„Všetky nákupy, aj tie, ktoré dnes ako zákazky s nízkou hodnotou nemusia byť online dostupné, budú po 14, respektíve 28 dňoch zverejnené a bude k nim cez jedno miesto možné predložiť cenovú ponuku každému, nielen tým subjektom, ktoré sú oslovené, ako je to dnes pri zákazkách s nízkou hodnotou,“ spresnil podpredseda vlády Štefan Holý s tým, že dôvod výberu dodávateľa by mal byť po novom verejne známy, faktúry pred úhradou zverejnené a dostupný prehľad cien, za ktoré verejná správa nakupuje.

Verejné obstarávanie by sa malo po zmene zákona aj výrazne zrýchliť. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predstavila zmeny, vďaka ktorým príde k presunu námietkového konania priamo na súd.

„Za predpokladu zvýšenia kapacity sudcov, justičného personálu a zriadenia správnych súdov bude justícia pripravená zvládnuť novú agendu verejného obstarávania a navrhovaná súdna mapa, ktorá bude aj predmetom riadneho medzirezortného pripomienkového procesu, s tým ráta. Príslušný proces prieskumu verejného obstarávania, ktorý bude v kompetencii súdov, bude rovnako predmetom už pripravenej novej právnej úpravy, ktorá pôjde ruka v ruke s novou súdnou mapou do riadneho legislatívneho procesu.“

Napriek počiatočným obavám novela zákona Úrad pre verejné obstarávanie neruší. Rušiť by sa mala len rada úradu. „Po zmene konania nemá opodstatnenie. S úradom sa ale naďalej počíta ako s ústredným orgánom, pričom okrem kontrolnej a sankčnej činnosti, teda pokút, by mal mať svoje miesto v systéme riadenia fondov EÚ,“ uzavrel podpredseda vlády Štefan Holý.

Tlačový a informačný odbor Úrad vlády SR28187