Rytmus na festivale Modrých škôl v Piešťanoch

23.06.2015

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike v spolupráci s Úradom vlády SR  organizuje v utorok, 23. júna 2015  od 14.tej hodiny v priestore Elektrárňa v Piešťanoch Festival Modrých škôl.
Ide o neformálne stretnutie žiakov a učiteľom z takmer 70 základných a stredných škôl na Slovensku, ktoré sa zapojili do projektu Modré školy. Projekt je súčasťou programu Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha, financovaného z grantov EHP a Nórska, ako aj štátneho rozpočtu SR.  Národným kontaktným bodom programu je Úrad vlády Slovenskej republiky. 
 
Na festivale školy hravou formou predstavia svoje projekty, žiaci si zasúťažia a od odborníkov z Fakulty ekológie a environmentalistiky TU Zvolen či Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch sa dozvedia  aj niečo nové o ochrane prírody, zdravom životnom prostredí aj  o tom, ako sa ešte viac môže každý z nás pričiniť o čisté lesy, rieky, ale aj miesta či mestá, kde žijeme.  Najväčším lákadlom bude hosť festivalu – raper Rytumus.
 
 
V rámci programu Prispôsobenie sa zmeny klímy a výzvy ACC03 základné a stredné školy z celého Slovenska implementujú projekty, ktorých hlavným cieľom je zvýšenie povedomia a vedomostí v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy, najmä prevencie pred povodňami a suchom. Úrad vlády Slovenskej republiky v spolupráci s Nórskym kráľovstvom v máji zorganizoval študijnú cestu do Nórska „Blue Trip Norway,“ ktorej sa zúčastnili aj študenti a pedagógovia škôl implementujúcich spomínané projekty. Po svojom návrate študenti navrhli nadväzujúce stretnutie, na ktorom by sa ďalej venovali zmene klímy a opatreniam, ktoré možno realizovať na jej zmiernenie. Úrad vlády Slovenskej republiky sa rozhodol tomuto návrhu vyhovieť a okrem participácie na Festivale Modrých škôl zorganizoval  Seminár pre Modré školy od 22.6.2015 do 26.6.2015 v Prašiciach - Duchonke,  na ktorom budú odborníkmi prezentované najnovšie trendy v oblasti ochrany vôd, vodného hospodárstva a klimatických zmien a v rámci ktorého  študenti vykonajú aj drobné pomocné práce súvisiace so spravovaním vodných tokov na Slovensku. Tieto práce budú vykonávať pod dohľadom odborníkov zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepný závod Piešťany. 
 
Médiá majú vstup na festival a seminár voľný.
 
Kontakt: 
 
Martina Kanisová, Seasame; tel.:+421 2 4342 2978; mob.: +421 915 497 001;
e-mail: kanisova@seesame.com
 
Tatiana Kmecová, Úrad vlády SR; mob.: +421 915 984 227;
e-mail: tatiana.kmecova@vlada.gov.sk
 
Nórske veľvyslanectvo v SR
Úrad vlády SR
 
 
18087