S projektom Pro Monumenta bližšie k údržbe našich pamiatok

29.05.2015

Včera, vo štvrtok 28.5.2015 sa v kultúrnom centre Stanica –Záriečie  uskutočnil prvý zo série seminárov pre vlastníkov a správcov nehnuteľných kultúrnych pamiatok o tom, ako sa dobre postarať o svoju pamiatku.  Semináre organizuje Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a je súčasťou projektu Pro Monumenta – prevencia údržbou, financovaného  zo zdrojov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt je novou aktivitou Pamiatkového úradu SR -  prostredníctvom nej sa zlepšuje poznanie o aktuálnom stave vybraných  nehnuteľných kultúrnych pamiatok a priamo  na mieste sa odstraňujú  drobné poruchy. Zároveň sa zlepšuje informovanosť vlastníkov či správcov  nehnuteľného kultúrneho dedičstva na Slovensku o možnostiach  jeho údržby.

Na seminári v Žiline sa správcovia či vlastníci nehnuteľných kultúrnych pamiatok  dozvedeli množstvo informácií o tom, ako sa starať a udržiavať kaštiele a kúrie, ale aj o objekty ľudovej architektúry.  Účastníci  hovorili aj o problémoch pri zladení potreby pamiatkovej ochrany sakrálnych priestorov v kontexte ich využitia na bohoslužobné účely. 
 
Súčasťou seminára boli aj ukážky zásahu inšpekčnej skupiny  Pro Monumenta na Novej synagóge v Žiline, ktorá minulý rok získala podporu z grantov EHP, a vďaka nim sa na nej čoskoro začnú rekonštrukčné práce.  Pamiatkový úrad Slovenskej republiky má od začiatku februára tohto roku k dispozícii tri špeciálne motorové vozidlá s kompletnou výbavou, ktoré slúžia ako pojazdné dielne schopné ihneď zasiahnuť v prípade porúch či havarijných stavov tej ktorej pamiatky na Slovensku.
 
Ďalší zo seminárov, ktoré majú za cieľ zvýšiť prevenciu pred poškodzovaním vzácnych budov, sa uskutoční 24. 6. 2015 od 13.30 do 17.30 v priestoroch Objavovne Prírodovedného múzea SNM na  Vajanského nábreží 2 v Bratislave.
 
Úrad vlády Slovenskej republiky
www.eeagrants.org
 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
www.pamiatky.sk
 
 
 
17864