Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Samosprávy sú dôležitým partnerom pri realizácii plánu obnovy v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti

15.02.2022

V utorok 15. februára 2022 sa na Úrade vlády SR uskutočnilo stretnutie predsedu vlády Eduarda Hegera, ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka so zástupcami samospráv. Témou diskusie bola implementácia Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb.

„Štát a samospráva sú ako pľúca, potrebujú dýchať spolu a spolupracovať. Samospráva je organickou súčasťou krajiny a všetci spolu sme v službe občanom. Preto ma veľmi teší, že pokračujeme v intenzívnom dialógu a nachádzame riešenia, ako vďaka plánu obnovy zlepšiť zdravotnú starostlivosť a kvalitu sociálnych služieb na Slovensku,“ povedal predseda vlády Eduard Heger.

Na stretnutí sa okrem predstaviteľov vlády a Národnej implementačnej a koordinačnej autority zúčastnili zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska, Združenia samosprávnych krajov SK8, ako aj zástupcovia Asociácie nemocníc Slovenska. Toto stretnutie je pokračovaním pravidelného dialógu so samosprávami a ich zapájania do implementácie reforiem a investícií plánu obnovy.

Zdravotníctvo je jednou z kľúčových priorít plánu obnovy, na ktorú je vyčlenených celkovo 1,53 mld. eur. Z toho skoro miliarda smeruje na investície do modernizácie budov a technického vybavenia nemocníc. Ďalšie investície sú naplánované na podporu zriadenia nových ambulancií pre všeobecných lekárov pre dospelých a deti, ktorých je už dnes nedostatok. Plán obnovy ráta s podporou dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti, kde budú investície smerovať do výstavby a rekonštrukcie zariadení pre seniorov, nízkokapacitných sociálno–zdravotných zariadení, domovov sociálnych služieb, špecializovaných zariadení aj denných stacionárov.

Súčasťou plánu obnovy sú desiatky reforiem v piatich prioritných oblastiach, rôznej náročnosti aj komplexnosti. Spoločným cieľom všetkých reforiem je zlepšiť fungovanie Slovenska pre jeho obyvateľov a urobiť ho odolnejším do budúcnosti. Plán sa zameriava na päť hlavných priorít: zelená ekonomika (2 301 mil. eur); vzdelávanie (892 mil. eur); veda, výskum a inovácie (739 mil. eur); zdravie (1 533 mil. eur); efektívna verejná správa (1 110 mil. eur) a digitalizácia (615 mil. eur). Je rozdelený na 18 častí, tzv. komponentov, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote vyše 6 miliárd eur.
29137